DUBROVAČKI NAKIT 

Kolekcija nakita hrvatske baštine, sa područja današnjeg Dubrovnika i okolice.