SREBRNI MORČIĆI

Kolekcija Morčići sastoji se od nakita hrvatske baštine koji je već dugi niz godina vrlo uspješna kolekcija proizvoda Zlatarne Križek. Kolekcija je zapravo nakit koji je nastao na području Rijeke i Kvarnera i povezan je s legendom o pobjedi nad turskom vojskom na Grobničkom polju. Nakit Morčići je izrazito vizualno atraktivan jer se radi o tamnoputom liku čovjeka s turbanom na glavi.