811228266017298
top of page

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA I  WEB TRGOVINE

 

OPĆE ODREDBE

Izdavatelj poklon bona je Zlatarna Križek d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Zagrebačka 64 (u nastavku Izdavatelj).
Ovim općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju poklon bona. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog Korisnika poklon bona pri korištenju poklon bona koje uključuje uplate sredstava za poklon bon kao sredstvo plaćanja pri online kupnji. Preuzimanjem poklon bona Korisnik prihvaća ove opće uvjete poslovanja.


OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, opremljen jedinstvenim identifikacijskim brojem (EAN kodom). Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u odredenim poslovnicama Izdavatelja.

2. Izdavatelj poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je društvo Zlatarna KRižek doo Velika gorica, Zagrebačka 64 

3. Poklon bon može se koristiti isključivo u Online trgovini www.krizek.hr.

4. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.

5. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe samo online.

6. Pri uplati sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti.

7. Najniži mogući iznos uplate na poklon bon je 50€.

8. Kupnja poklon bona može biti na obročnu otplatu prema uvjetima o mogućnosti plaćanja na www.krizek.hr.

    Kupnja poklon bona nije moguća uz odgodu plaćanja.

9. Iznos na poklon bonu važeći je 12 mjeseci od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 12 mjeseci od uplate nepotrošeni iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.

10. Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na poklon bonu.

11. Ukupan uplaćen iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno.

12. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.

13. Obveza Izdavatelja poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. Zlatarna Križek doo. nije dužna isplatiti odštetu Korisniku poklon bona u slučaju gubitka ili nestanka radi tehničkih problema sa elektronskom poštom. Izdavatelj online poklon bona će odbiti poklon bon ako utvrdi sustavnom analizom da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla . Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj primi kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.

14. Realizacija poklon bona je moguća samo unosom u Online trgovini.

15. Poklon bon ne može se koristiti za preprodaju.

16. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat.

.

 
Screenshot%25202020-07-08%2520at%252017_
PRAVILA I MOGUĆNOSTI PLAĆANJA
bottom of page