lepo2

Politika privatnosti

  Izjava o privatnosti

 
Što skupljamo?
 
Politikom privatnosti Zlatarne Križek d.o.o. definirano je postupanje s podacima, obrada i pohrana Vaših podataka. Našu Politiku privatnosti možete vidjeti na poveznici: [link] 
Zlatarna Križek d.o.o. je Voditelj obrade podataka koje nam Vi kao ispitanik dostavljate. Od Vas prikupljamo sljedeÄe vrste osobnih podataka: 
 
Ime i prezime
E-mail
Adresa
Grad
Poštanski broj
Država
Telefon
 
 
Zašto skupljamo?
 
Vaši osobni podaci su nam potrebni kako bi Vam pružili sljedeÄe usluge:
Podatke obraÄujemo u svrhu slanja ponuda ili izvršenja naruÄene usluge ili proizvoda.
 
Što radimo sa skupljenim podacima?
 
Vaši osobni podaci obraÄuju se u Zlatarni Križek d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska. Vaši podaci se Äuvaju i pohranjuju u službenim prostorijama Zlatarne Križek d.o.o. u Zagrebu, Hrvatska. 
Niti jedna treÄa strana koja suraÄuje sa Zlatarnom Križek d.o.o. nema pristup Vašim podacima, osim ako je to izriÄito zatraženo zakonom ili regulirano odgovarajuÄim ugovorom.
Koliko dugo obraÄujemo i Äuvamo Vaše podatke?
 
Prema relevantnim zakonima, obvezni smo Äuvati Vaše podatke u odreÄenom vremenskom razdoblju sukladno Politici Äuvanja podataka. Nakon isteka roka Äuvanja, Vaši podaci se uništavaju. Osobni podaci koji se kod nas Äuvaju zbog marketinških ili servisnih ažuriranja te obavješÄivanja, Äuvaju se dok ne završi obrada koja se provodila u tu svrhu.
 
Što su Vaša prava?
 
Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci koji se kod nas nalaze, netoÄni ili nepotpuni, možete tražiti uvid u podatke, ispraviti ih ili tražiti brisanje. U ovu svrhu molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese info@krizek.hr
U sluÄaju prigovora na naÄin postupanja s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte Koordinatora za zaštitu podataka na info@krizek.hr ili pisanim putem na Zlatarna Križek d.o.o., Kninski trg 9, 10000 Zagreb, Hrvatska. Naš Koordinator za zaštitu podataka pregledat Äe Vašu pritužbu i definirati odgovarajuÄe rješenje te Vas na kraju izvijestiti.
Ukoliko i dalje smatrate da se Vaši osobni podaci nisu obraÄivali primjereno i sukladno zakonu, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka – AZOP Republike Hrvatske i kod njih uložiti prigovor.
 
Politika kolaÄiÄa
 
Kako bismo osigurali pravilan rad naše stranice i unaprijedili pregledavanje njenih sadržaja na vaše raÄunalo spremamo malu koliÄinu kolaÄiÄa (Cookies). Iznimno veliki broj svih web stranica koristi ove alate u skladu sa važeÄim propisima, prema OpÄoj uredbi o zaštiti osobnih podataka – GDPR, Zakonu o provedbi OpÄe uredbe o zaštiti podataka i Zakonu o elektroniÄkim komunikacijama. Prije spremanja kolaÄiÄa na vaše raÄunalo dužni smo zatražiti vašu privolu. Ukoliko odaberete da ne želite pohranu kolaÄiÄa na vaše raÄunalo stranica se može i dalje pregledavati, ali neke njezine usluge Vam neÄe biti dostupne.
 
Što je zadaÄa kolaÄiÄa?
 
ZadaÄa kolaÄiÄa kojem ste dopustili da se pohrani na vaše raÄunalo je spremanje vaših postavki, postavki web stranice, vašeg preferiranog jezika ili adrese. Kada nakon nekog vremena opet posjetite istu stranicu internet preglednik kojim se koristite šalje informacije prilagoÄene vašim potrebama.
Ovisno o definiranoj zadaÄi kolaÄiÄi spremaju širok spektar informacija koji izmeÄu ostalih ukljuÄuju i osobne podatke. MeÄutim, iskljuÄivo vi odluÄujete koje informacije Äe kolaÄiÄi spremati. U postavkama vašeg internet preglednika možete sami birati hoÄete li zahtjeve za spremanje kolaÄiÄa odobriti ili odbiti.
OnemoguÄavanjem kolaÄiÄa možda neÄete moÄi koristiti neke od funkcionalnosti na stranicama koje posjeÄujete.
 
Vrste kolaÄiÄa
 
Stalni kolaÄiÄi ostaju na raÄunalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Stalni kolaÄiÄi ostat Äe na raÄunalu ili mobilnom ureÄaju danima, mjesecima, Äak i godinama te imaju svrhu pohraniti stalne podatke kao što su npr. korisniÄko ime i lozinka da se ne morate svaki puta iznova prijavljivati.
Privremeni kolaÄiÄi nestaju s raÄunala nakon što zatvorite internet preglednik. Uz njihovu pomoÄ se pohranjuju privremeni podaci kao što su podaci koje dajete kad ste u online kupnji.
KolaÄiÄi od prve strane mogu biti stalni ili privremeni, a pohranjuju podatke koje Äete ponovo koristiti prilikom sljedeÄeg posjeta stranicama sa kojih su pohranjeni na vaše raÄunalo.
KolaÄiÄi treÄe strane ili tzv. reklamni kolaÄiÄi pohranjuju se na vaše raÄunalo ako koristite reklame i oglase na stranici koju posjeÄujete a ona vas preusmjeri na treÄu stranu. Ovaj naÄin služi za praÄenje korištenja Interneta u marketinške svrhe.
Ova stranica koristi kolaÄiÄe u svrhu poboljšanja korisniÄkog iskustva, u svrhu funkcioniranja stranice u kontekstu sigurnosti i u svrhu radnji koje posjetitelj stranice odabere samostalno (web forma za slanje poruka ili traženje usluga). Privremeni kolaÄiÄi se brišu kada napustite internetski preglednik. Njihova jedina svrha je unaprijediti korisniÄko iskustvo za vrijeme posjete stranici. Stalni kolaÄiÄi nemaju ograniÄenja i ostaju u vašem pregledniku dok ih ruÄno ne obrišete. Prikupljeni podaci se koriste iskljuÄivo u statistiÄke svrhe.
Mjerenje posjeÄenosti
Naša stranica koristi servise za mjerenje posjeÄenosti Google Analytics. Ovako prikupljeni podaci ne mogu identificirati posjetitelja stranice, a svi se podaci koriste iskljuÄivo u statistiÄke svrhe. Ukoliko želite zabraniti navedenim servisima spremanje kolaÄiÄa to možete uÄiniti na sljedeÄem linku:
Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Za iskljuÄivanje pohranjivanja kolaÄiÄa za razliÄite servise možete posjetiti sljedeÄe linkove:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
Detaljni opisi kontrole kolaÄiÄa za pojedine preglednike:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20 isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hr-HR/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/hr-hr/HT201265
Sve naše online aktivnosti u pogledu zaštite osobnih podataka u skladu su s europskim zakonodavstvom i odredbama OpÄe uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te odredbama Zakona o provedbi OpÄe uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018).
Kontakt podaci Koordinatora za zaštitu osobnih podataka:
Lidija SuÄiÄ
info@krizek.hr