lepo2

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA I WEB TRGOVINE

 

 

 OPĆE ODREDBE

 

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje Webtrgovine.

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Zlatarne Križek doo, uključujući, ali se ne ograničavajući na www.krizek.hr.

 

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  znači Zlatarna Križek  d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Kninski trg 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) , OIB 72011784982

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

 

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

 

Korisnik se obvezuje da neće: 

 

- koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

- unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

- koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

- koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

 

- unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično. 

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka  Zlatarne Križek d.o.o.  ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Zlatarni Križek d.o.o.  ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

 

Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati.  Zlatarna Križek d.o.o.  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.  Zlatarna Križek d.o.o.  se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Zlatarnom Križek d.o.o.  samo zbog postojanja veze s web stranicom. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  neće biti odgovorna  ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost. 

 

KORIŠTENJE USLUGE WEBTRGOVINE

Korištenje usluge Webtrgovine je dostupno korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni te pristupaju na web stranicu Zlatarne Križek d.o.o. 

 

Prihvaćanjem općih uvjeta kod potvrde narudžbe, a prije plaćanja,  korisnik potvrđuje: 

 

- da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete;

- potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

 

- da daje Zlatarni Križek d.o.o.  izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama. 

 

 

Korisnik Webtrgovine pristaje da se kupnja putem Webtrgovine vrši na način da korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webtrgovine ("proizvodi") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. 

 

 

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "dodaj u košaricu", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "sadržaj košarice" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju  ste naveli  kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Zlatarne Križek d.o.o.. 

 

Ukoliko Zlatarna Križek d.o.o.  nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

 CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBTRGOVINE

 

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Isporuka unutar i izvan EU vrši se putem  dostavne službe, a cijena dostave će dodatno biti istaknuta prilikom kupovine. Moguće je platiti i dodatno osiguranje pošiljke, a cijena će biti dodatno istaknuta  prilikom kupovine. 

 

 

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. 

 

 

Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webtrgovine. 

 

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Dostavu povrata proizvoda plaća kupac osim u slučaju ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi.

NAČIN PLAĆANJA

Jednokratno kartično plaćanje

Prihvat kartica                                         

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku 14 dana bez navođenja razloga . Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezimem adresu,broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed ili kada je Vama ili trećoj osobi koju ste VI odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe ako se radi o više komada robe.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ivaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporukebez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada smo  zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko niste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode , obilježja i funkcionalnosti robe.

PRIMJER OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača ______________________________

Prima Zlatarna Križek doo, Kninski trg 9, 10000 Zagreb, Hrvatska ,info@krizek.hr, 8896030

Ja____________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji slijedeće robe/usluge _________________naručene /primljene dana _________________.

Potpis potrošača

 

Datum

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

 Prema članku 4. satavak 2. Zakonu o zaštiti potrošača, na obveznoporavne odnose  između potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.Prema članku 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima od 400 do 422. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11.)

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećojtečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

 

 

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Zlatarna Križek d.o.o.   zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

 

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Tvrtka Zlatarna Križek d.o.o.  će poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice.

 

Tvrtka Zlatarna Križek d.o.o.  može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako korisnik iste dobrovoljno dostavi tvrtci Zlatarna Križek d.o.o. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  se obvezuje da će sve Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu kreiranja računa, kontakta s Vama, dostave kupljene robe i za ostale slične namjene. 

 

Zlatarna Križek d.o.o. obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti.

Zlatarna Križek d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Zlatarne Križek d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).